Brighter slutför förvärv av Nectarine Health

2020-01-22


Styrelsen för Brighter AB (publ) meddelar att man slutför förvärvet av tillgångarna i Nectarine Health (formellt Noomi AB). Förvärvet beräknas genomföras 31 januari 2020 och sker genom en apportemission. Transaktionen inkluderar samtliga immateriella rättigheter, kundrelationer, utvecklingsorganisation, varulager, personal samt övriga tillgångar. Investerare i Nectarine Health är bland annat EQT Ventures Fund ("EQT Ventures").

Köpeskillingen uppgår till cirka 1,5 miljoner euro och betalning sker genom nyemission av aktier i enlighet med bemyndigande från årsstämman den 9 maj 2019. Aktiepriset i emissionen fastställs av VWAP (dagliga volymviktade genomsnittspriset) baserad på de 10 handelsdagarna innan tillträde som beräknas till 2020-01-31.

"Nectarine Health är ett spännande och ledande innovationsbolag som kompletterar Camanio AB, Brighter-gruppens dotterbolag med fokus på teknologi och tjänster inom bland annat äldrevård, mycket väl. Förvärvet är ett långsiktigt viktigt steg framåt i Brighters globala expansion och tillför eftertraktad utvecklingskompetens inom AI-relaterad mjuk- och hårdvaruutveckling, samt stärker koncernens position inom äldreomsorg med nya lösningar." säger Henrik Norström, VD Brighter AB.

EU-Startups.com har utsett (https://www.eu-startups.com/2019/07/5-promising-european-agetech-startups-serving-the-elderly/) Nectarine Health till ett av Europas mest lovande framtidsbolag inom age-tech, en sektor som står inför snabb tillväxt och som bedöms vara en av de nästa stora marknaderna för teknikgenombrott, givet rådande megatrender med snabbt åldrande befolkning. Äldre människor är den snabbast växande demografiska gruppen, och det finns nu fler människor över 65 år än under fem år för första gången någonsin.

"Vi är glada att ha säkrat en transaktion genom vilken Nectarine Health blir del av en större familj med en strategisk logik och får en stark ägare på den publika kapitalmarknaden. Vi tror att detta kommer ge Nectarine Health en optimal plattform från vilket vårt kvalificerade och dedikerade team kan fortsätta vår mission," säger Peter Stephens, CEO Nectarine Health.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Norström, CEO

Telefon: +46 733 40 30 45

E-post: henrik.norstrom@brighter.se

Om Nectarine Health

Nectarine Health is a Swedish start-up company which has been supported financially by EQT Ventures. The team consists of over 40 dedicated and talented people from over 12 nationalities, drawing on experience from Jawbone, Nokia, Ericsson, Elvie, and Philips. They have created the e-health system Nectarine®, an artificial intelligence remote care solution developed to assist seniors living at home or in living and independent living facilities, enabling them to deliver more efficient and higher quality care to seniors. Nectarine combines unobtrusive and lightweight hardware, artificial intelligence and an easy-to-use app to monitor the acute and health trends in the wearer’s daily life.

Om Brighter AB (publ)

Brighter är ett svenskt health tech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar stärker och underlättar flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare – vilket kan förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighter är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award.

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 10, adviser@eminova.se, www.eminova.se

Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 januari 2020 kl. 21:30 CET.


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News