Igrene vidtar säkerhetsåtgärder

2019-12-20

Pågående kärnborrning inom Morafältet i Siljansringen, som Igrene informerade om i nyhetsbrev den 17 december, avbrytes på grund av säkerhetsskäl.
Kärnborrningarna på den tilltänkta platsen för Produktionsbrunn 5 har nått cirka 250 meters djupt. Gasinträngningen till borrhålet har ökat kraftigt varför Igrene väljer att säkra hålet genom att gjuta igen detsamma från botten upp till markytan. Kärnborrhålet, som är ett undersökningshål med en diameter om 7 cm, har ett utförande som motstår begränsade tryck.

Istället kommer Igrene att utföra ett nytt kärnborrhål i närheten av det igengjutna hålet men nu med samma teknik vad gäller foderrör och gjutningar som vid borrningar av produktionsbrunnar. Detta arbete startas i början av januari 2020.

 

För ytterligare information kontakta:

Mats Budh, tf VD

mats.budh@igrene.se

+4670 650 62 26

Denna information är sådan information som AB Igrene är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 december 2019.

Om Igrene

AB Igrene prospekterar efter gas och olja i Siljansringen i Dalarna. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har cirka 3 000 aktieägare.

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater.

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen. Ett stort antal provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas.

Arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om pågår. Under 2019 har Igrene ansökt hos Bergsstaten om brytningskoncession (produktionstillstånd) inom det så kallade Morafältet och ansökt om Miljöprövning hos Länsstyrelsen Dalarna.   

Se www.igrene.se


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News