Igrene avbryter kärnborrning på grund av säkerhetsskäl

2019-12-20

Gasprospekteringsbolaget Igrene avbryter den pågående kärnborrning inom Morafältet i Siljansringen på grund av säkerhetsskäl. Gasinträngningen till borrhålet har ökat kraftigt varför Igrene väljer att säkra hålet genom att gjuta igen detsamma från botten upp till markytan, enligt ett pressmeddelande.

Kärnborrningarna på den tilltänkta platsen för Produktionsbrunn 5 har nått cirka 250 meters djup. Kärnborrhålet, som är ett undersökningshål med en diameter om 7 centimeter, har ett utförande som motstår begränsade tryck.

Istället kommer Igrene att utföra ett nytt kärnborrhål i närheten av det igengjutna hålet men nu med samma teknik vad gäller foderrör och gjutningar som vid borrningar av produktionsbrunnar. Detta arbete startas i början av januari 2020.

Anna Sundström
anna.sundstrom@finwire.se, 0733-988 404
Nyhetsbyrån Finwire