Igrene kallar till årsstämma den 27 januari

2019-12-18

Aktieägarna i gasprospekteringsbolaget Igrene kallas till årsstämma månaden den 27 januari 2020 i Mora. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Valberedningen kommer att redovisa sitt förslag till val av styrelseledamöter i god tid före årsstämman.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Högst 5,0 miljoner aktier får emitteras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire