Simris Algs nyemitterade teckningsoptioner börjar handlas den 18 december 2019

2019-12-17

I samband med de genomförda emissionerna i Simris Alg AB (publ) (”Simris Alg” eller "Bolaget”) erhöll tecknarna teckningsoptioner av serie 2019/2 (TO 2 B). Teckningsoptionerna tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market från och med den 18 december 2019.
En teckningsoption av serie 2019/2 (TO 2 B) berättigar till teckning av en ny aktie under perioden 16 november 2020 – 16 december 2020 till en teckningskurs om 4,50 SEK per aktie. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 2 B tillförs Bolaget ytterligare cirka 16,8 MSEK före emissionskostnader. Handel med TO 2 B sker till och med 14 december 2020 under ticker SIMRIS TO2B.
För mer information, vänligen kontakta: 
Fredrika Gullfot, VD Simris Alg AB
Tel: +46 (0)761 345 474, email: gullfot@simris.com
Om Simris Alg AB (publ)
Simris Alg är ett flerfaldigt prisbelönat pionjärföretag som tillverkar omega-3-tillskott från odlade alger. Bolaget grundades 2011 av KTH-forskaren Fredrika Gullfot, och driver en världsunik industriell algodling för omega-3-produktion i Hammenhög på Österlen. Produkterna säljs under det egna varumärket Simris® Algae Omega-3, och riktar sig till en global marknad inom lifestyle, beauty och wellness. Simris Algs aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn SIMRIS och ISIN-kod SE0008091664. Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance, telefon 040-20 02 50 och email ca@vhcorp.se.


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News