ADR order från TCS Macau, 1,5 MSEK

2019-12-17


Tangiamo har idag mottagit en serieorder om ca 1,5 MSEK från TCS John Huxley på ADR system. Leverans kommer att ske senast i februari. Under hösten levererade Tangiamo en första serieorder och produkten har både installerats hos slutkund och genomgått stresstestning på The Venetian i Macau som är en av de mest krävande miljöerna Tangiamos ADR system används i.

TCS John Huxley är en ledande tillverkare och leverantör av kasinoutrustning. Produktportföljen består både av produkter som rouletthjul, spelbord och tillbehör men TCS har även en stor serviceorganisation globalt.

Automatic Dice Recognition, ADR, är ett system som automatiskt identifierar utfallet från tärningsspel i en "shaker". Tangiamo säljer ADR både som en del av ett spelbord, t ex Crystal SicBo eller ett live bord, men även som ett delsystem till andra leverantörer av spelbord. Idag har Tangiamo ca 95% av marknaden i Macau och produkten har blivit godkänd för marknaden i Singapore.

För mer information
Vänligen kontakta:

Linh Thai, CEO
linh.thai@tangiamo.com

Harald Börsholm, COO
harald.borsholm@tangiamo.com

Office
info@tangiamo.com
+46 31 51 57 30

Denna information är sådan information som Tangiamo Touch Technology AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2019-12-17 kl. 16:30.

Tangiamo i korthet
Tangiamo Touch Technology AB (publ) är ett svenskt företag med säte i Göteborg. Bolaget noterades 2017 på Nasdaq First North Growth Market och arbetar främst med tillämpningar av sensorteknologi inom Gaming. Bolaget har patent på en rad områden inom både touch teknologi och visuell identifiering. Bolagets produkter finns installerade på kasinon, spelhallar och kryssningsfartyg i mer än 30 länder. Mer information om verksamheten finns på www.tangiamo.se. Bolagets aktie (TANGI) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, Kungsgatan 3, Stockholm, email. ca@gwkapital.se, tel. 08-503 000 50.


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News