Igrene omorganiserar inför produktionsstart

2019-12-03

Inför AB Igrenes start av produktion av naturgas i Siljansringen i Dalarna anställer bolaget som ny VD Per Ahlenbäck , med bl. internationell erfarenhet från gas- och oljeutvinning.
Per Ahlenbäck (62) börjar sin tjänst som VD den 2 januari 2020. Per har examen som metallurg från Bergsskolan i Filipstad. Han har även utbildning från Shell International Petrolium i Holland inom olja och gas och har varit verksam som borrningsledare inom Shell. Per har dessutom drygt 30 års erfarenhet från ledande befattningar inom verkstadsindustrin, främst inom gjutning och metallbe-arbetning, och har framgångsrikt lett flera större projekt med industriella etableringar inom Europa.

Lars Svensson (63), som varit tjänstledig sedan Igrene minskade aktivitetsnivån i början av 2019, har meddelat styrelsen att han i huvudsak kommer fortsätta med sina nya uppdrag och utmanin-gar utanför Igrene. Han kvarstår dock gärna i bolagets nätverk och är beredd att medverka och stötta bolagets nya vd med för att få tillstånd för kommersiell produktion av naturgas i Siljansringen.

–   AB Igrene har nu fått in en mycket erfaren resurs som VD med uppdrag att genomföra nästa fas i bolagets utveckling och då även en person som är starkt förankrad i det lokala samhället. Genom denna nya resurs och medlemmarna i nätverket så har vi en mycket stor kompetens i bolaget.

Mats Budh som under 2019 varit tillförordna VD kommer att som styrelseledamot stötta inom bland annat finansiering och tillståndsfrågor, säger Igrenes styrelseordförande Karl-Åke Johansson.

För ytterligare information kontakta:

Mats Budh, tillförordnad VD

mats.budh@igrene.se

+4670 650 62 26 

Om Igrene

AB Igrene prospekterar efter gas och olja i Siljansringen i Dalarna med fokus på gas. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har cirka 3 000 aktieägare.

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater.

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen. Ett stort antal provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas.

Arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om pågår.

Bolaget har undersökningstillstånd för gas och olja inom mycket stora områden av den del av Siljansringen som ligger utanför nedslagskratern där förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen instängd, är goda.

Igrene har ansökt hos Bergsstaten och Länsstyrelsen Dalarna om rätt att gå i kommersiell produktion av naturgas enligt Minerallagen respektive Miljöbalken.

Se www.igrene.se


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News