Cimco Marine AB (publ) erhåller order för OXE300 med ett ordervärde om ca 3 miljoner EUR från en av sina distributörer i Nord- och Sydamerika

2019-11-12

Cimco Marine AB (publ) har idag erhållit order för OXE300 från en av sina distributörer i Nord- och Sydamerika, för framförallt statlig användning. Det totala ordervärdet är ca 3 miljoner EUR för basenheterna, exkl. tillbehör, servicekits och reservdelar.
Leverans av OXE300-enheterna kommer att påbörjas direkt efter produktionsstart, vilket är planerat till andra kvartalet 2020. Hela ordern förväntas levereras under 2020.

– Jag är mycket nöjd med det ökade intresset för vår produkt efter lanseringen av OXE300 på båtmässan i Genua i september. Den order vi nu har erhållit återspeglar kvaliteten och acceptansen för vår nuvarande produktion av OXE200, säger bolagets VD Myron Mahendra.

Certified Adviser

FNCA Sweden AB är Certified Adviser för Cimco Marine AB (publ). Kontaktuppgifter till FNCA Sweden AB: tel. +46 8 528 00 399, e-mail info@fnca.se.

För mer information, vänligen kontakta:
Myron Mahendra, VD, myron.mahendra@oxe-diesel.com, +46 76 347 59 82

Anders Berg, ordförande, anders.berg@oxe-diesel.com, +46 70 358 91 55

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cimco Marine AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 november 2019, kl. 16.30.

Cimco Marine AB (publ) har under flera år utvecklat OXE Diesel, världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna. Cimcos unika patenterade lösningar för kraftöverföring från motor till propeller har lett till stor efterfrågan på bolagets motorer i hela världen.


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News