Christian Berner Tech Trade AB (publ): Dotterbolaget Zander & Ingeström har pågående förhandlingar om en större order.

2019-11-12


Under eftermiddagen har Nasdaq Stockholm beslutat om handelsstopp för Christian Berner Tech Trade AB (publ) aktie då det finns misstänkt informationsläckage gällande dotterbolaget Zander & Ingeströms pågående förhandlingar om en större order inom värmeteknik.

Ordervärdet för Zander & Ingeströms del bedöms till cirka 200 MSEK och planeras för leverans under 2020. Förhandlingarna är i sitt slutskede och förväntas vara klara under november månad. 
 

Zander & Ingeström AB (http://zeta.se) är ett av Sveriges ledande bolag inom pump- och värmeteknik och förvärvades av Christian Berner Tech Trade AB 1 mars 2018.
 
För ytterligare information kontakta:
Bo Söderqvist, CEO Christian Berner Tech Trade AB, tfn 46 (0) 70-336 69 10
E-post: bo.soderqvist@christianberner.com
www.christianberner.com

Denna information är sådan information som Christian Berner Tech Trade AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 november 2019 kl. 18:10 CET.
Christian Berner Tech Tradekoncernen (publ) – noterat på Nasdaq Stockholm, har 120 års erfarenhet av teknisk handelsverksamhet. Vi erbjuder kvalitetsprodukter och systemlösningar med fokus på miljöteknik från europeiska tillverkare till industrier och kommuner i Sverige och övriga Norden samt för värmepannor globalt. Koncernen har cirka 165 medarbetare i hela Norden, och en nettoomsättning på omkring 615 MSEK. Christian Berner Tech Trade AB är huvudbolag för handelsverksamheten, och genom dotterbolagen i Danmark, Finland, Norge och Sverige marknadsförs vårt produktprogram i hela Norden. Mer information om Christian Berner finns på christianberner.se och christianberner.com.


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News