Lannebo Sverige steg 3,1 procent i oktober – ökat i Industrivärden, BillerudKorsnäs och Telia

2019-11-10

Den aktivt förvaltade aktiefonden Lannebo Sverige steg 3,1 procent i oktober, medan fondens jämförelseindex steg 4 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 19,2 procent, vilket är sämre än index som stigit 27,9 procent. Det framgår av en månadsrapport.

"Under oktober fortsatte Stockholmsbörsen att stiga, bland annat med stöd av bolagens kvartalsrapporter. I jämförelse med övriga nordiska, europeiska och amerikanska börser var avkastningen på den svenska börsen stark", inleder förvaltarna.

Fondens främsta bidragsgivare var Trelleborg, Veoneer samt Electrolux som alla slog börsen.

Fonden har under månaden köpt aktier i Industrivärden, BillerudKorsnäs och Telia. Samtidigt har man minskat i Electrolux, Skanska och Essity.

Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Nordea, Swedbank och Ericsson med portföljvikterna 7,4, 5,8 respektive 5,2 procent.

Victor Carlén
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.