Lannebo Sverige Hållbar steg 3,7 procent i oktober – SCA och Sandvik kom med positiva rapporter

2019-11-10

Lannebo Sverige Hållbar steg 3,7 procent i oktober, medan fondens jämförelseindex steg 4 procent. Sedan årsskiftet noteras fonden för en avkastning på 27,6 procent, medan index stigit 27,9 procent. Det framgår av en månadsrapport.

"Bland rapportbolagen rapporterade exempelvis SCA och Sandvik klart bättre resultat än väntat och belönades med ordentliga kursuppgångar", skriver förvaltarna.

Främsta negativa bidragsgivaren var Bonava efter en kraftig nedgång i antalet startade lägenhetsbyggen i Sverige.

Under månaden har man minskat i SCA, Eolus Vind och Garo efter starka kursutvecklingar. Samtidigt har man ökat i SEB, Rejlers och Stora Enso.

Fondens tre största innehav per utgången av månaden var AstraZeneca, ÅF Pöyry och Sandvik med portföljvikterna 7,8, 5,6 respektive 5,5 procent.

Victor Carlén
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.