Lannebo Småbolag steg 5,1 procent i oktober – ökat i Elekta, Vitrolife och Husqvarna

2019-11-10

Lannebo Småbolag steg 5,1 procent i oktober, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 2,7 procent. Sedan årsskiftet har fonden ökat 30,6 procent, vilket är i linje med index. Det framgår av en månadsrapport.

"Oktober var som vanligt en rapporttung månad, där politiska och makroekonomiska skeenden i viss mån fick stryka på foteni nyhetsflödet. Sammantaget visar de rapporterande cykliska bolagen en inbromsning i efterfrågan, men då detta varit väntat och värderingarna var förhållandevis låga utvecklades flera av fondens konjunkturkänsliga innehav väl", skriver förvaltarna.

Fondens främsta bidragsgivare var Mycronic och Holmen som steg 32 respektive 22 procent. På den svaga sidan återfinns Bonava, NetEnt och Addlife.

Under månaden har man ökat i Elekta, Vitrolife och Husqvarna. Samtidigt har man minskat i Huhtamäki, Beijer Ref och Latour.

Fondens tre största innehav var per utgången av månaden Huhtamäki, Securitas och Trelleborg med portföljvikterna 6, 5,4 respektive 4,1 procent.

Victor Carlén
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.