Lannebo Småbolag Select steg 2,1 procent i oktober – ökat i NENT, Bonava och Fabege

2019-11-10

Lannebo Småbolag Select, som är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i små och medelstora bolag i Norden, steg 2,1 procent i oktober, vilket var något sämre än index som ökade 2,7 procent. Sedan årsskifte har fonden avkastat 24,2 procent, mot index som stigit 30,6 procent. Det framgår av en månadsrapport.

"Under oktober var bolagens rapporter för det tredje kvartalet i fokus. Majoriteten av fondens innehav rapporterade under månaden och som vi förmodade visade konjunkturkänsliga bolag en avmattning i resultatutvecklingen. Försvagningen var dock mindre allvarlig än väntat och flera cykliska aktier utvecklades väl", berättar förvaltarna.

Positiva bidrag kom från Trelleborg, Hexpol, Holmen och Fagerhult.

På den negativa sidan återfinns Bonava, Fabege och NCC.

Under månaden har fonden ökat i NENT, Bonava och Fabege. Samtidigt har man sålt i Holmen, Intrum och Cramo.

Fondens tre största innehav per utgången av månaden var OEM International, Securitas och Fagerhult med portföljvikterna 7,9, 6,3 respektive 5 procent.

Victor Carlén
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.