Lannebo Mixfond Offensiv steg fyra procent i oktober – positiva bidrag från Kindred, Boliden och Alfa Laval

2019-11-10

Lannebo Mixfond Offensiv steg fyra procent i oktober, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 2,9 procent. Sedan årsskiftet har fonden ökat 23 procent, mot index som stigit 21 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Främsta bidragsgivare var Kindred, Boliden och Alfa Laval, medan Bonava, Castellum och Husqvarna tyngde avkastningen.

"Oktober var som vanligt en intensiv rapportmånad där resultaten för det tredje kvartalet presenterades. Sammanfattningsvis kan konstateras att konjunkturen bromsar in, men inte så mycket som befarat. Undantaget är främst bilindustrin där efterfrågan försämrades ytterligare", skriver förvaltarna.

Under månaden ökade man i SEB, SSAB och Boliden, Samtidigt minskade man i några räntebärande innehav för att finansiera köpen.

Fondens tre största innehav var per utgången av månaden AstraZeneca, Novo Nordisk och Pandox med portföljvikterna 4,9, 4,6 respektive 4,2 procent.

Victor Carlén
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.