Lannebo Likviditet steg 0,07 procent i oktober, vilket var bättre än index

2019-11-10

Lannebo Likviditet steg 0,07 procent i oktober, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,02 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 1,11 procent, mot index som stigit 0,27 procent. Det framgår av en månadsrapport.

"De svenska långräntorna steg något under oktober medan 3 månaders Stibor i princip låg still. Fonden har låg ränteduration, vilket gör att en förändring i långräntan inte har någon större påverkan på fonden", skriver förvaltarna.

Kreditdurationen vid månadsskiftet låg på 1,8 år och räntedurationen på 0,2 år.

Fonden har inte investerat i några nya innehav under månaden men sålt lite i några korta obligationer.

Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Castellum, Volvo Treasury och NIBE med portföljvikterna 7,7, 7,4 respektive 5,1 procent.

Victor Carlén
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.