IKC Fonder viktade aktieexponeringen mot USA, Europa och Sverige i oktober

2019-11-10

Fondbolaget IKC Fonder fick i inledningen av oktober se aktiemarknaderna falla efter att tecken på en global avmattning visat sig vilket skapade oro bland investerare. I samband med att handelssamtalen mellan Kina och USA visade på framsteg steg aktiemarknaderna något. Det skriver IKC Fonder i sin senaste månadsuppdatering.

Vidare var det rapportsäsong för det tredje kvartalet under oktober månad där flera bolag kom med positiva rapporter. FED valde att sänka styrräntan med 0,25 punkter för att stödja tillväxten vilket gynnade de amerikanska aktiemarknaderna.

"I våra portföljer som allokerar mellan aktier och räntor låg vi nära normalvikt i aktiemarknaderna under i stort sett hela oktober. Under månaden viktades aktieexponeringen mot USA, Europa och Sverige upp medan aktieexponeringen mot tillväxtmarknader i Asien viktades ned i takt med svagare konjunktursignaler från bl.a. Kina", skriver IKC Fonders chefsförvaltare Inge Knutsson.

Den amerikanska ekonomin har gett flera tecken på att en inbromsning är runt hörnet. I början av oktober kom svag arbetsmarknadsstatistik in samt sämre inköpschefsindex för både tillverkningsindustrin och tjänstesektorn. I Europa ser utsikterna något bättre ut än vad som tidigare befarats.

Slutligen beskrivs den svenska ekonomin vara på väg in i en avmattningsfas. Riksbanken meddelade att man kommer behålla styrräntan oförändrad under månaden men upprepade prognosen om en sänkning av styrräntan till noll i december. Kronan stärktes något av beskedet, men föll sedan tillbaka något.

Victor Carlén
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.