Pareto Global Corporate Bond steg 0,3 procent i september – många nya köp och en del justeringar av existerande positioner

2019-10-10

Räntefonden Pareto Global Corporate Bond summerar en mycket aktiv september med en avkastning på 0,3 procent. Fonden har därmed stigit 3,2 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

Fondens förvaltare Stefan Ericson och Mathias Lundmark inleder månadsrapporten med att kommentera WeWork som nyligen dragit tillbaka sin ansökan om en börsnotering.

"Människan har under alla år strävat framåt, och denna strävan har ibland gjort att konceptet ”sanning” blivit flytande. WeWork IPO processen visade att redovisningsregler har utrymme för tolkning när det gäller ”justerad EBITDA” som påminner om en del exempel under internet‐eran på 90‐talet", beskriver förvaltarna.

Det har varit en mycket aktiv månad både i USA och Europa på emissionssidan, både nya bolag och existerande bolag har utfärdat företagsobligationer.

Under månaden har innehaven i cykliska namn som LKQ och Belden sålts ner.

På köpsidan deltog fonden i emissioner utgivna av Hannon Armstrong, NextEra Energy och Encompass Health.

"Hannon Armstrong är ett ledande bolag inom ESG i USA. Hållbarhet och socialt ansvarstagande är en central del av hela bolagets filosofi. Den finansiella utvecklingen har stadigt förbättrats, och bolaget har en bra balans mellan banklån och obligationer som är utestående", kommenterar Ericson och Lundmark.

Största innehav är nu Iqvia, Upm Kymmene och Grupo Antolin med portföljvikterna 3,2, 3,2 respektive 2,9 procent.

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.