C WorldWide Stable Equities sjönk 0,2 procent i september – Franco-Nevada nu största innehavet

2019-10-10

C WorldWide Stable Equities sjönk 0,2 procent i september och Franco-Nevada är nu fondens största innehav. Det framgår av en månadsrapport.

Fonden investerar i långsiktigt attraktiva globala aktier, då man förväntar sig att de skapar en stabilare kursutveckling än aktiemarknaden som helhet.

Till följd av månadens utveckling har fonden stigit 30,5 procent hittills i år och ligger i linje med sitt jämförelseindex som stigit 30,4 procent.

De största innehaven per utgången av månaden var Franco-Nevada, Atlantica Yield och Deutsche Wohnen med portföljvikterna 5,1, 4,7 respektive 4,4 procent.

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.