Absolicon har ett starkt momentum men finansiering inte säkrad – Analysguiden

2019-10-10

Solenergibolaget Absolicon har nu ett starkt momentum och har tecknat flera ramavtal på senare tid. Även om bolaget har en stor tilltro till att affärerna blir av är ram­av­talen inte bindande, påpekar dock Analysguiden i en uppdragsanalys.

"Finansiering är heller inte säkrad. Det finns således en risk att de båda processerna avbryts helt utan affär. Det kan också ta tid innan de potentiella återkommande intäkterna blir betydande", skriver de i analysen.

Andra kvartalsrapporten 2019 var över lag i linje med Analysguidens förväntningar.

"Givet att ingen beställning ännu kommit in från GreenLine Africa har vi justerat ner den riskjusterade netto­omsättningen 2019. I basscenariot beräknas ett motiverat värde per aktie till 159 (160) kronor för de kommande 6–12 månaderna i ett basscenario."

Nyhetsbyrån Finwire