Igrene lånar 6 miljoner kronor, företrädesemissionen garanterad till 70 procent

2019-10-04

Gasprospekteringsbolaget Igrene har tagit ett kortfristigt lån om 6 miljoner kronor i väntan på att företrädesemissionen genomförs. Bolaget meddelar också att nyemissionen är garanterad till 70 procent och om emissionen fulltecknas avser styrelsen att inte utnyttja konvertibelfaciliteten från Formue Nord där 13,7 miljoner kronor återstår.

Igrene har vidare kommit överens med Formue Nord om kontant återbetalning av tidigare utbetalt men ännu ej konverterat konvertibelt lån om 660 000 kronor, enligt ett pressmeddelande.

"Vår konvertibelfacilitet innebär en trygghet för den fortlöpande kapitalförsörjningen för vår verksamhet, och samarbetet med Formue Nord är alltid konstruktivt. Emellertid har
den här sortens lösningar i vissa fall inverkat dämpande på kursutvecklingen. Oavsett om så skett i Igrenes fall vill vi nu ge våra aktieägare en möjlighet att till gynnsamma villkor medverka till att faciliteten helt eller delvis kan avvecklas. Vid full teckning av nyemissionen kommer vi inte att utnyttja återstoden av faciliteten", säger vd Mats Budh.

Kapitalet från nyemissionen skall bland annat användas för att slutföra pågående produktionstester på Morafältet och utföra fler produktionshål och kärnborrhål samt att driva processen för bolagets rätt att gå i kommersiell produktion av naturgas inom Morafältet.

Teckningskursen i nyemissionen är 1,70 kronor per aktie och bolaget kommer att tillföras 22,3 miljoner kronor före emissionskostnader vid fullteckning. Teckningstiden är mellan den 12-26 november.

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire