Stora kursrörelser har skapat goda möjligheter till att komma in i bra bolag – Consensus Lighthouse Asset

2019-09-11

Stora kursrörelser under det senaste kvartalet har gjort det möjligt att komma in i bra bolag, som exempelvis Evolution Gaming och Kambi. Det beskriver förvaltarteamet bakom Consensus Lighthouse Asset i en månadsrapport.

Consensus Lighthouse Asset sjönk 0,6 procent i augusti och har därmed stigit totalt 6,13 procent hittills i år.

Förvaltarteamet beskriver att konjunkturen allt mer tydligt går in i ett svagare skede, men som tidigare är det en fortsatt jakt efter avkastning på marknaderna och därmed står sig börserna relativt väl.

Under det senaste kvartalet har det varit stora kursrörelser vilket förvaltarna anser gett läge till att köpa bra bolag som tillfälligt handlats ner.

"Ett par tydliga exempel är Evolution Gaming och Kambi som på grund av olika orsaker fallit kraftigt för att sedan en kort tid senare rekylera uppåt igen när osäkerheterna klarnat", kommenterar förvaltarteamet.

Valet av hedgefonder har gynnat fonden den senaste tiden. Den marknadsneutrala long/short fonden Bodenholm har presterat bra och gått upp 15,6 procent sedan årsskiftet.

Danske Invest räntefond Hedge Global Value är det innehavet som utvecklats starkast i år med en avkastning på cirka 9 procent.

De största aktieinnehaven i fonden var per utgången av månaden Kambi, Tencent och Billerud med portföljvikterna 3,1, 2,7 respektive 1,6 procent.

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.