Consensus har fått begäran om konvertering till aktier från delar av förlagslån

2019-08-14

Kapitalförvaltaren Consensus Asset Management har fått en begäran om konvertering till aktier avseende delar av de konvertibla förlagslånen KV 2 A 2014/2019 samt KV 3 B 2014/2019 som löper ut 31 augusti 2019.

Konvertering utgörs av cirka 79 procent av utestående konverteringslån motsvarande 396 141 kronor till kursen 0,05 kronor. Antalet aktier utökas med cirka 7,92 miljoner B-aktier.

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire