Catella Hedgefond steg åtta procent i juli, kreditportföljen stod för huvuddelen av avkastningen

2019-08-14

Catella Hedgefond steg 0,8 procent under juli månad och kreditportföljen stod för huvuddelen av avkastningen främst drivet av högre än normal ränteduration. Det framgår av en månadsrapport.

"Aktier stod för svagt positiv avkastning och därtill tillkommer viss intjäning också från derivatpositioner. Vad gäller enskilda positioner var Ovzon en tydlig vinnare. Under våren har bolaget snabbt tagit de avgörande stegen för att säkra uppskjutningen av egen satellit i tillägg till den redan etablerade verksamheten baserad på hyrd kapacitet", förklarar fondens förvaltningsteam.

Även Assa Abloy, Sobi och Epiroc kom med positiva besked under rapportmånaden. Alfa Laval, Nordea, Kindred och Sandvik utgjorde besvikelser.

"Även Ambea bidrog positivt under månaden då aktien återhämtade sig efter den nyemission som genomfördes i anslutning till förvärvet av Aleris. Främsta negativa bidragsgivare var SSAB, Alligator, Axfood och Castellum Det kan noteras att Alligator föll 35 procent på månadens sista dag efter att det meddelats att bolagets partner avslutar samarbetet kring antikroppen ADC-1013", förklarar förvaltarteamet.

Catella Hedgefond är hittills i år upp 2,54 procent.

Victor Carlén
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.