Catella Avkastning erhöll positiva bidrag från fallande räntor i juli och ökade med 0,25 procent

2019-08-14

Räntefonden Catella Avkastning noteras för en uppgång på 0,25 procent i juli, med positivt bidrag från fallande räntor vilket medför att fonden är upp 1,29 procent i år. Det framgår av en månadsrapport.

"Trots fortsatta indikationer på svagare konjunkturutveckling var risksentimentet gott, vilket gjorde att fondens innehav i företagsobligationer även de bidrog till månadens avkastning. Fondens ränterisk minskades under månadens sista dagar och durationen var 0,8 år vid månadsskiftet", förklarar förvaltarteamet.

Förvaltarteamet skriver i en kommentar att fortsatt svag inkommande makrodata och allt högre förväntningar på lägre styrräntor från centralbankerna stödde under perioden trenden med fallande obligationsräntor.

Rapportmånaden gav blandade resultat med mindre nedgångar på aktiemarknaden.

"Räntenivåerna är de lägsta vi haft sedan finanskrisen och vår bedömning är att obligationsmarknaden nu är fullt prissatt för lågkonjunktur och ekonomisk data måste fortsätta att överraska negativt för att räntenivåerna ska sjunka ytterligare", skriver förvaltarna.

Victor Carlén
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.