Styrelseledamot lämnar Igrene på grund av hälsoskäl

2019-08-09

Gasprospekteringsbolaget Igrene meddelar att Olle Starrin lämnar styrelsen på grund av hälsoskäl.

Starrin valdes in i styrelsen som suppleant i januari 2018 och valdes som ordinarie ledamot i januari i år.

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire