Igrene minskar förlusten i tredje kvartalet

2019-07-22

Gasprospekteringsbolaget Igrene minskar förlusten i tredje kvartalet, mars till maj 2019, jämfört med samma kvartal i fjol.

Nettoomsättningen var noll kronor, i likhet med samma kvartal i fjol.

Rörelseresultatet, resultatet före och efter skatt blev -1,5 miljoner kronor (-2,1). Resultat per aktie hamnade på -0,11 kronor (-0,24).

Kassa och bank var på 1,9 miljoner kronor (2,5) per den 31 maj. Kassaflödet från den löpande verksamheten blev -0,1 miljoner kronor (-1,2) i tredje kvartalet.

Igrene kommer att starta nytt fullskaletest i Produktionshål 2 inom Morafältet med start den 24 juli. All pumputrustning från markytan ned till 320 meters djup har bytts ut och själva skruvpumpen har fått en ny design som möjliggör pumpning av större volymer vatten.

Igrene har fått miljömyndigheternas tillstånd att använda ekoinhibitor vid behov. Själva brunnen har byggts om för att möjliggöra injicering av medlet i brunnens botten om detta behövs för att motverka bildandet av metanhydrater. Även utloppsledningar för gas har modifierats för att kunna ta emot och mäta stora gasvolymer.

Bolaget planerar i förlängningen av pågående produktionstest att genomföra en publik nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Kapitalet skall bland annat säkerställa utförandet av ytterligare produktionsbrunnar och slutförande av produktionstillstånd.

[Tabell 1]

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire