FrontOffice utökar sitt ägande i QuickBit

2019-07-19

Investmentbolaget FrontOffice Nordic AB (publ) ("FrontOffice") utökar sitt innehav i nyligen noterade fintech-bolaget QuickBit eu AB ("QuickBit") genom att förvärva 141 836 aktier.
Förvärvet skedde över marknaden till kursen 7,07 kr till ett totalt värde om 1 003 000 sek. FrontOffice totala innehav i QuickBit uppgår till 6 171 836 aktier och 4 040 000 teckningsoptioner, motsvarande 9,5 % av röster och kapital.
För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör
FrontOffice Nordic AB (publ)
070 – 55 653 54
johan.lund@frontofficenordic.se
www.frontofficenordic.se
Om FrontOffice Nordic AB (publ)
FrontOffice investerar i spännande tillväxtbolag som behöver kapital och resurser för att ta nästa steg i sin utveckling, främst inom fintech. FrontOffice B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic MTF.


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News