Fallande långräntor kan tolkas som negativ signal – Skandia Smart Balanserad

2019-07-16

En stor händelse på kreditmarknaden i juni var att den svenska tioåringen blev negativ för första gången, och förvaltarteamet bakom Skandia Smart Balanserad förklarar att fallande långräntor kan tolkas som en negativ signal. Det framgår av en månadsrapport.

De skriver inledningsvis i en marknadskommentar att under juni fortsatte centralbankerna att ge en dämpad bild av de ekonomiska utsikterna.

"De tycker sig se en vikande ekonomisk aktivitet och kommunicerar avvaktande hållning och öppnar för framtida räntesänkningar. Denna bild delas av räntemarknaden där långräntorna fortsatte falla, men planade ut något under andra halvan av månaden", förklarar fondens förvaltningsteam.

En stor händelse på kreditmarknaden var att den svenska tioåringen blev för första gången negativ.

"Det innebär i princip att vi nu ger staten tioåriga lån utan att vi förväntar oss att få tillbaka hela lånebeloppet. Säkra långa kassaflöden är nu väldigt dyra. Förutom att fallande långräntor kan tolkas som en negativ signal, så ger även skillnaden mellan räntor för olika löptid en dyster signal", berättar förvaltarteamet.

Denna rörelse initierades även åren 2000 och 2007, och markerade starten för långa perioder av skakiga marknader.

Vad gäller fonden utvecklades den positivt med en uppgång om 2,73 procent, vilket var 0,46 procent under referensindex. Den relativa underavkastningen härleds till den defensiva profilen hos fonden. Vidare gav kronförstärkningen lite motvind i de utländska portföljerna.

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.