DNB Renewable Energy retail A återhämtade sig kraftigt i juni, ökad medvetenhet kring globala uppvärmningen

2019-07-16

DNB Renewable Energy retail A steg nästan dubbelt så mycket som sitt jämförelseindex under juni med en uppgång om 8,9 procent. Detta enligt en månadsrapport.

Förvaltarteamet skriver i en kommentar att fonden återhämtade sig kraftigt och utvecklades starkare än både MSCI World Index och sitt jämförelseindex.

Vissa bolag gav kommentarer under investerarmöten som var mer optimistiska än förväntat. Vissa företag initierade också potentiella aktieägarvänliga drag, däribland AMG som nu ska undersöka en avknoppning av AMG Tech för att frigöra värde.

Vad gäller marknaden bedömer man att det tycks finnas en ökad medvetenhet kring den globala uppvärmningen och att denna måste hanteras snabbt.

"Nya diskussioner i G20 och EU är exempel på detta. Och ett nytt förslag i New York Policyn med mål som överstiger Parisavtalet kommer skapa investeringsmöjligheter. Bloomberg New Energy Finance kom också med sin rapport om utsikterna inom energisektorn, som åter visade att övergången kan göras till en lägre kostnad", förklarar fondens förvaltningsteam.

Avslutningsvis nämner man portföljvärderingen. Fonden uppges handlas till en värderingsrabatt mot MCI World, trots en högre förväntad resultatutveckling.

Många bolag i fonden tror man kommer att ge stark tillväxt i kassaflödet under 2019 och framöver. Baserat på detta anses risk/reward vara positiv.

China Longyuan Power, First Solar och Renewable Energy utgjorde de största innehaven i fonden vid det föregående månadsskiftet (rapporteras med en månad fördröjning).

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.