DNB Health Care steg 2,9 procent i juni, långsiktiga utvecklingen inom hälsovård fortsatt god

2019-07-16

DNB Health Care steg 2,9 procent i juni, mot bakgrund av att hälsosektorn utvecklades i linje med den breda marknaden. Det framgår av en månadsrapport.

Förvaltarteamet skriver i en kommentar att sektorn har varit svag hittills i år på grund av osäkerhet knuten till valet i USA och förändrade ramvillkor för hälsovården.

"Vi hävdar dock att denna rädsla är överdriven och menar att företag som utvecklar produkter som skapar värde för både patienter och vårdgivare kommer att kunna ta betalt för detta även i framtiden, oavsett politisk regim. Resultatrapporterna för första kvartalet är solida och bolagen signalerar goda utsikter", förklarar fondens förvaltningsteam.

I föregående månadsrapport uttryckte de att nedgången i Johnson & Johnson var överdriven, och aktien återhämtade sig i juni. Sanofi hade också en solid månad. Positionen i Allergan ökade betydligt efter budet på företaget från Abbvie.

Det största negativa bidraget kom från Lilly, som tillkännagav några nedslående kliniska resultat relaterade till en diabetesmedicin.

Förvaltarteamet målar fortsatt upp den långsiktiga utvecklingen inom hälsovårdssektorn som god.

"Vi tror på fortsatt konkurrenskraftig avkastning hjälpt av en hög innovationstakt, en åldrande befolkning, livsstilssjukdomar och ett stort investeringsbehov i tillväxtekonomier", avslutar man med.

Månadens avkastning medför att fonden är upp 11,3 procent sedan årsskiftet, medan jämförelseindexutvecklingen lyder 14,9 procent.

Johnson & Johnson, Sanofi och GSK utgjorde de största innehaven i fonden vid utgången av månaden.

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.