Addtech, Beijer Ref och Addlife ljuspunkter för Skandia Sverige Hållbar i juni

2019-07-16

Addtech, Beijer Ref och Addlife var ljuspunkter för Skandia Sverige Hållbar i juni, enligt en månadsrapport.

Förvaltarteamet skriver inledningsvis i en marknadskommentar att makrostatistiken som presenterades under kvartalet visar fortsatt expansion även om ISM i USA sjönk något. Arbetslösheten har minskat något till 3,6 procent under kvartalet.

Kvartalet präglades annars av fortsatta handelsdiskussioner mellan USA och Kina, där Trump utlyste nationellt nödläge för att begränsa utländska IT- och telekombolag. Ett avtal om slopade tullar på stål och aluminium slöts även mellan USA, Kanada och Mexiko.

Fonden utvecklades positivt med en uppgång om 5,8 procent, medan jämförelseindexet steg 6,8 procent.

Tre innehav utmärkte sig särskilt i fonden under månaden, i form av Addtech, Beijer Ref och Addlife.

"Addtech har haft en mycket stark kursutveckling under kvartalet. Bolaget rapporterade sitt brutna räkenskapsår under maj vilket var en mycket stark rapport. Omsättningen steg 35 procent, varav 22 procent var organiskt och under året gjordes 14 förvärv. Efter kvartalet adderades ytterligare fyra förvärv", kommenterar fondens förvaltningsteam.

Beijer Ref hade en stark kursutveckling till följd av bland annat det redovisade starka första kvartalet då rörelseresultatet ökade med 42 procent, medan Addlife genomförde under årets första kvartal en företrädesemission för att genomföra ett förvärv.

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.