Naventi Global Företagsobligationsfond deltog i flera obligationsemissioner under juni

2019-07-12

Naventi Global Företagsobligationsfond har inför sommaren passat på att vara aktiva på primärmarknaden och deltog i en rad emissioner. Det framgår av en månadsrapport.

Fonden utvecklades positivt under juni med en uppgång som löd 0,23 procent. Fonden är därmed upp drygt fyra procent i år.

Förvaltarteamet skriver i en kommentar att månaden har präglats av en ökad riskvilja då man fått positiva signaler om de pågående handelssamtalen mellan USA och Kina samt duvaktiga tongångar från USAs centralbank (Fed) och Europeiska centralbanken (ECB).

"De båda centralbankerna signalerade att räntesänkningar snart kan bli verklighet men att även andra stimulanser kan bli aktuellt. Det fick statsobligationer att falla kraftigt och tysk 10-års ränta noterade ett nytt lägsta rekord på -0,30 procent. Även kreditspreadarna gick ihop under månaden vilket bidrog till fondens positiva avkastning", förklarar fondens förvaltningsteam.

I SEK-marknaden beskrivs det ha varit ett mycket stort utbud av obligationer då många bolag passade på att emittera innan semesterperioden startar.

Fonden var aktiv på primärmarknaden och deltog i flera emissioner, vilket inbegriper Svea Ekonomi, Stillfront, Intrum samt en grön obligation från SBAB. Samtidigt tog man hem vinst och avyttrade innehaven i Landshypotek, B2 Holdings och Infront.

De största emittenterna var vid periodens slut Klövern, Arla Foods och Volvo Car med portföljvikterna 7,3, 4,7 respektive 4,7 procent.

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.