Jupiter European Growth steg fyra procent i juni, Wirecard och Adidas två ljuspunkter

2019-07-12

Jupiter European Growth steg fyra procent i juni, vilket summerar ett kvartal i vilken fonden gått bättre än sitt jämförelseindex.

Förvaltaren Alexander Darwall uttrycker i en kommentar att kollapsade inflationsförväntningar fick den europeiska centralbankschefen Mario Draghi att signalera att centralbanken är redo att sänka räntor eller genomföra mer tillgångsköp ifall tillväxten inte tar fart.

Det resulterade i ett skarpt fall i obligationsräntor runt om i Europa. Aktiemarknaden tog emot beskedet positivt, samt handlades upp på förnyad optimism kring handelskriget mellan USA och Kina.

I portföljen fanns det ett antal ljuspunkter, varav en var Wirecard. Mot bakgrund av bedrägerianklagelser tidigare i år återhämtade sig aktien efter att en okvalificerad bedömning från revisionsjätten Ernst & Young. Vidare höll man fast vid guidance för 2019.

Ett annat innehav som utvecklades väl var tyska Adidas. Aktien steg tvåsiffrigt efter starka siffror för det första kvartalet. En kraftigt förbättrad bruttomarginal bidrog till en vinstsiffra klart över konsensusförväntningarna.

På minussidan märktes däremot Umicore som tappade efter sänkt guidance samt kryssningsoperatören Carnival som backade på marginalpress till följd av bland annat en svagare efterfrågan i Europa.

Avkastningen i juni medför att fonden är upp 19,7 procent sedan årsskiftet, medan jämförelseindexutvecklingen lyder 16,7 procent.

Inför framtiden berättar förvaltarteamet att deras marknadssyn är oförändrad, och har fortsatt ambitionen att identifiera bolag med differentierade, monitiserbara attribut. De är särskilt försiktiga när det kommer till politiskt känsliga bolag samt företag som har en stor del fasta tillgångar och höga skuldnivåer.

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.