Generellt starka kvartalsrapporter från fastighetsbolagen, Wihlborgs fortsatt lågt värderat – Odin-förvaltare

2019-07-12

Det har kommit generellt starka kvartalsrapporter från fastighetsbolagen hittills under rapportsäsongen, bedömer förvaltaren Øystein Bogfjellmo på Odin Fonder.

"Rapporterna har varit generellt starka med god tillväxt i kassaflöden och substansvärden, till följd av omförhandlingar av hyresavtal på högre hyresnivåer, ökat antal kvadratmeter genom nya projekt och transaktioner samt mindre ledig yta", uppger förvaltaren i en kommentar.

Under denna vecka har många fastighetsbolag rapporterat, och idag har bland annat JM, Castellum och NP3 släppt sina finansiella siffror för det andra kvartalet.

Bostadsutvecklaren JM utmärker sig kursmässigt och stiger nära sex procent idag på sin kvartalsrapport, ett stort innehav i både Odin Fastighet samt Movestic Fastigheter som Odin Fonder är förvaltningsansvariga för.

Förvaltaren lyfter fram det upplevt lågvärderade fastighetsbolaget Wihlborgs som en ljuspunkt.

"Jag anser att Wihlborgs kvartalsrapport var väldigt stark, med en årlig tillväxt om 30 procent i cash earnings (kassaflödesmått). Trots en stark rapport och en väldigt god kursutveckling hittills under 2019 så är aktien fortsatt lågt värderad jämfört med sina sektorkollegor", förklarar Bogfjellmo.

Vidare är det hans uppfattning är att det så kallade yield-gapet, vilket är skillnaden mellan direktavkastningen och räntekostnaderna, sannolikt kommer att falla ytterligare framöver. Det i sin tur ökar fastighetsvärdena, vilket är gynnsamt för fastighetsbolagen.

Denna vy baseras på att det finns en fördröjning mellan rapporterad och faktisk yield men också på grund av ett stort intresse för att investera i fastigheter, särskilt inom segmenten logistik och kontor.

Därtill gör förvaltaren bedömningen att räntorna kommer vara fortsatt låga för lång tid framöver. Det är förövrigt en bild som Odin-förvaltaren Vegard Søraunet delar, varför Sverigefonden på Odin nyligen köpte in sig i fastighetsbolaget Atrium Ljungberg.

Flera bolagschefer inom fastighetssektorn har under den innevarande rapportperioden målat upp mer ljusa framtidsutsikter. Castellums vd Henrik Saxborn uttryckte exempelvis i den dagsfärska rapporten för det andra kvartalet att han är mer optimistisk idag jämfört med i januari.

På frågan om hur väl rustade fastighetsbolagen är för en eventuellt svagare konjunkturbild svarar Bogfjellmo att de skulle stå starkt i sämre tider eftersom de har en låg belåningsgrad. Snittet för sektorn är nu en bra bit under 50 procent.

"Det är också intressant att kreditkvaliteten i sektorn har blivit bättre, vilket bekräftades av ratinginstitutet Moody’s som i juni uppgraderade Castellums kreditbetyg till BBB från BBB- och Kungsleden till BBB- från BB+, alltså från high yield till investment grade-rating", förklarar förvaltaren och avslutar:

"Den positiva effekten av det blir billigare och bättre tillgång till skuldfinansiering, som återigen resulterar i ännu lägre räntekostnader".

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire