Finansinspektionen ger Colabitoil sanktionsavgift på kvarts miljon

2019-07-12

Colabitoil skall betala en sanktionsavgift om en kvarts miljon kronor. Det har Finansinspektionen beslutat.

Bakgrunden är att företaget inte ansökt om godkännande av ett prospekt inom föreskriven tid. Beslutet om sanktionsavgift har ännu inte vunnit laga kraft och är kopplat till noteringen i december 2017 på Spotlight.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire