Eyeonid Group AB (PUBL) tecknar avsiktsförklaring med ledande paneuropeisk retailkedja gällande Eyeonids ID-monitoreringstjänst.

2019-07-12

Eyeonid Group AB (Eyeonid) har idag tecknat en avsiktsförklaring med en ledande paneuropeisk retailkedja gällande försäljning av Eyeonids proaktiva ID-monitoreringstjänst till konsumentmarknaden, där Eyeonid även kommer agera enabler för hela affären. Båda parter är angelägna om att lansera erbjudandet så snart som möjligt med en planerad start i flera länder parallellt.  
Avsikten är att lansera tjänsten under hösten i flera definerade marknader och efter en utvärdering av utfallet och kundresan planeras lansering i ytterligare länder. Parterna diskuterar för närvarande de kommersiella villkoren. Slutförhandlingarna och det förväntade avtalet beräknas bli överenskommet under augusti med efterföljande lansering.

För ytterligare information vänligen kontakta:
 
Patrik Ugander VD Eyeonid Group AB (publ)
Tfn: 070-5440168
E-post: patrik.ugander@eyeonid.com 

Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli 2019.


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News