LC-Tec reserverar fordran på 2 miljoner kronor

2019-07-05

Teknikbolaget LC-Tec reserverar en fordran om 2 miljoner kronor. Bakgrunden är att i samband med avyttring av dotterbolag under början av 2016 uppstod en tilläggsköpeskilling om 2 miljoner kronor att regleras under innevarande år. Då rättsläget är oklart avvaktades en dom rörande andra parter i Högsta Förvaltningsdomstolen, som avvisade målet i förra veckan. Fordran kvarstår, men det är osäkert när rättslig klarhet kan uppnås. Det framgår av ett pressmeddelande.

Styrelsen har därför beslutat att reservera beloppet om 2 miljoner kronor i sin helhet, vilket påverkar resultatet i motsvarande grad. Beslutet har ingen påverkan på kassaflöde eller likvida medel.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire