Intrum emitterar fyraårig obligation om 2 miljarder kronor

2019-06-24


Intrum har emitterat en fyraårig, icke säkerställd obligation om 2 miljarder SEK, till STIBOR 3m +325 baspunkter. Obligationen utfärdas inom ramen för det existerande svenska MTN-programmet och kommer att noteras på Nasdaq Stockholm. Medlen kommer att användas för att refinansiera en MTN-obligation som förföll i maj och för att finansiera bolagets löpande verksamhet. Emitteringen sker som en del av den nuvarande refinansieringsstrategin.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Emil Folkesson, Group Treasury Director, 
tel.: +46 8 546 102 02

Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2019-06-24 kl. 18.00.

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har över 9 000 engagerade medarbetare som hjälper omkring 80 000 företag runt om i Europa. Under 2018 hade bolaget intäkter på 13,4 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News