Pacific Precious har förenklat investeringarna i fonden – uppgång hittills i juni

2019-06-18

Fondbolaget Pacific Fonder meddelade för en tid sedan en förändring i sin förvaltning för fonderna Pacific Multi Asset och Pacific Precoius. En strategiförändring genomfördes per den 1 juni med Mattias Gromark som ny förvaltare för fonderna.

Hittills i juni är flaggskeppet i fondbolaget, ädelmetallfonden Pacific Precious, upp med 4,9 procent.

Fondbolagets största fond är just ädelmetallfonden Precious, en fond som startade i februari 2016. Fondbolaget har med Gromarks hjälp också gjort vissa förändringar i själva förvaltningen av fonden.

”Tanken med fonden har inte ändrats. Fonden är unik i sitt slag på den svenska marknaden genom att vi investerar i ädelmetaller direkt. Vi investerar inte via syntetiska lösningar utan direkt i själva ädelmetallerna. Vår bedömning är att fler människor bör ha fysiska råvaror som en del i sin portfölj. Det gäller fortfarande och vi tror att fler successivt kommer att få upp ögonen för just ädelmetaller”, säger vd Peter Beckman i en kommentar till Finwire.

Förvaltningen skall framöver däremot förenklas. Pacific arbetar för att fonden ska bli mer transparent och avkastningen därmed också bli enklare att förstå.

”Precious kommer framöver att bestå av fem stycken grundblock där guld naturligtvis kommer att vara den största pusselbiten. Vi kommer också att lägga till platina och palladium som investeringsområden som alltid ingår i portföljen. För att effektivisera förvaltningen har vi valt att rensa bort flera understrategier i syfte att få fram var fondens avkastning kommer ifrån och göra det tydligare vad fonden faktiskt investerar i”, säger Peter Beckman.

”Det skall bli enklare att se hur och varför vi skapar avkastning. Förändringen syftar naturligtvis till att skapa bättre möjligheter till riskjusterad avkastning för investerarna. Fonden är aktivt förvaltad och vår aktivitet skall leda till högre avkastning.”

Precious kommer framöver i normalläget att ha en exponering om 39 procent mot guld, 13 procent silver, 6,5 procent vardera av platina och palladium, 25 procent aktier i ädelmetallbolag samt 10 procent kassa.

”Om man tar guldexponering som exempel är grundläget att 39 procent av fonden placerar i guld, men beroende på marknadssyn kan förvaltaren öka detta innehav med 50 procent, det vill säga upp till 58,5 procent eller minska ned till som minst 19,5 procent av den totala portföljen”, uppger Beckman.

Förändringen av portföljen går snabbt att genomföra.

”Det kommer nu att bli enklare för oss att kommunicera hur vi agerar strategiskt. Varför vi exempelvis ökar eller minskar vikten av guld. Rensningen och justeringen av portföljen går snabbt”, säger ansvarig förvaltare Mattias Gromark.

”Jag kommer aktivt att förvalta fonden utifrån vår analys om marknaden och även göra aktiva bolagsval. Är det rätt läge att köpa guld, då ökar vi i guld exempelvis”, fortsätter han.

Än så länge har strategin fungerat. Hittills i juni är fonden upp 4,9 procent.

Precious tar också framöver en högre grundavgift. Generellt sett sjunker idag fondavgifterna, men ni höjer. Varför då?

”En fast förvaltningsavgift på 1 procent är fortsättningsvis ett mycket lågt pris för en sådan här typ av exponering och riktigt aktiv förvaltning. Tidigare pris täckte inte ens de grundläggande fasta kostnaderna för fonden och därför stod våra val mellan att antingen inte kunna driva fonden vidare eller att höja priset. Eftersom vi tror på fondens grundidé och på att vi genom förändringarna i förvaltningsmetodiken kan kompensera för det höjda priset genom en ökad avkastning väljer vi denna väg.

Pacific Fonder räknar också med att långsiktigt stärka sin egen konkurrenskraft genom att öka samordningen med storägaren Atlant Fonder. Bolagen delar redan idag lokal.

”Det är dyrt att driva fondbolag idag. Det påverkar även såklart konsumenterna för vi måste ju ta ut det i avgifter. Vi arbetar aktivt med att hålla nere kostnaderna för att kompensera detta med högre avkastning. Nu har vi också allt annat lika minskat ned vårt förvaltningsteam vilket är i linje med de åtgärder vi ser att vi behöver vidta efter att vi gjort en utvärdering av bolagets utveckling de första tre åren. Det går att effektivisera och arbeta med samverkan för att förbättra resultatet både för bolaget och investerare”, säger Peter Beckman.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.