Igrene söker tillstånd för kommersiell produktion av naturgas

2019-06-13

Gasprospekteringsbolaget Igrene ansöker om tillstånd för att driva kommersiell produktion av naturgas vid Siljansringen. Bolaget har ansökt om tillstånd av Bergsstaten och siktar på att producera naturgas i form av högkvalitativ metangas, enligt ett pressmeddelande.

Igrene har en teori om gas i Siljansringen som bygger på att kolväteföreningar uppstår vid oorganisk bildning vid högt tryck i jordens inre, en så kallad abiotisk process. Europas största meteoritnedslag inträffade i det som i dag kallas Siljansringen i Dalarna. Nedslaget har skapat sprickor ned till övre manteln i jordens innandöme, vilka möjliggör att abiotisk gas kan sippra upp via dessa förkastningar, uppger bolaget.

Den nu aktuella ansökan om produktionstillstånd avser en liten del av Siljansringen.

Anna Sundström
anna.sundstrom@finwire.se, 0733-988 404
Nyhetsbyrån Finwire