Igrene handlas exklusive gratis teckningsoptioner TO 1 den 19 juni

2019-06-13

Gasprospekteringsbolaget Igrene delar ut gratis teckningsoptioner TO 1 till aktieägarna för att minska utspädningen i den första tranchen i den finansieringslösning som bolaget ingick i juni 2018. Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsoptioner TO 1 är den 18 juni och aktien handlas exklusive rätt till TO 1 den 19 juni. Det framgår av ett pressmeddelande.

Villkoren innebär att 26 befintliga aktier ger rätt till en teckningsoption TO 1. En teckningsoption kan utnyttjas för att teckna en ny aktie till teckningskursen 2,75 kronor vid tio tillfällen fram till 2023. Teckningsoptionen TO 1 kommer att börja handlas den 27 juni.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire