Aktieanalys på Vici iGAMING – Goda möjligheter på tillväxtmarknad

2019-06-13

Vici iGAMING har under det senaste året genomfört en marknadsanalys, och Bolaget står nu redo för en omfattande expansion. Under de kommande 24 månaderna förväntas Bolaget lansera ett stort antal affiliatehemsidor, vilka estimeras bidra till en explosionsartad försäljningsutveckling. Vici iGAMING verkar på en marknad som präglas av strukturell tillväxt och låga inträdesbarriärer, där Bolagets förutsättningar att lyckas anses som goda. Analyst Group ser i ett Base scenario ett potentiellt pris per aktie om 15,4 SEK, motsvarande ett MCAP om cirka 60 MSEK vid den IPO som är planerad att ske inom 8-12 månader. 
 
Läs fullständig analys här: https://analystgroup.se/analysis/vici-igaming-goda-mojligheter-pa-tillvaxtmarknad/

 
Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group, (http://analystgroup.se/om-ag/)    
 
Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av aktieanalys på Vici iGAMING. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa analysen. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva. 


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News