Intrum publicerar uppdaterat MTN-prospekt

2019-06-12


Intrum publicerar i dag ett uppdaterat prospekt för bolagets program för Medium Term Notes (MTN), vilket möjliggör för bolaget att ge ut obligationer på den svenska marknaden, om maximalt 5 miljarder SEK.

Finansinspektionen har i dag godkänt och registrerat det uppdaterade prospektet. Det uppdaterade prospektet finns att ladda ner på Intrums hemsida (https://www.intrum.com/investors/debt-investors/).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thomas Moss, Group Business Control & Investor Relations Director, 
tel: +46 8 546 102 02

Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2019-06-12 kl. 18.00.

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har över 9 000 engagerade medarbetare som hjälper omkring 80 000 företag runt om i Europa. Under 2018 hade bolaget intäkter på 13,4 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News