Förtydligande kring Latours ägarbild

2019-06-12


Idag har Carl Douglas genom en intern transaktion avyttrat 1.536.000 B-aktier i Latour till bolag kontrollerade av familjen Douglas. I egenskap av styrelseledamot i Latour har Carl Douglas fullgjort sin anmälningsplikt för transaktionen genom en anmälan till Finansinspektionen. De förvärvande bolagen har inte motsvarande anmälningsplikt, varför den information som offentliggörs av Finansinspektionen kan missleda dem som enbart tar del av den informationen.

Familjen Douglas ägande i Latour är således oförändrat.

Göteborg, 12 juni 2019

INVESTMENT AB LATOUR (PUBL)
Jan Svensson
VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Mörck, CFO, +46 706 46 52 11


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News