Eyeonid säger upp finansieringsavtal med ESGO och tar upp lån

2019-05-28

Teknikbolaget Eyeonid säger upp finansieringsavtalet med ESGO och kommer inte att påkalla fler trancher. Istället väljer bolaget att ta upp ett lån på 15 miljoner kronor.

Eyeonid ingick avtal med European Select Growth Opportunities Fund, ESGO, i januari 2018 och fick då möjlighet till upptagande av konvertibla lån upp till 100 miljoner kronor, fördelat på flera så kallade trancher. Nu har styrelsen för Eyeonid beslutat sig för att inte påkalla fler trancher enligt finansieringsavtalet och har även beslutat att säga upp avtalet i sin helhet.

Eyeonid har istället ingått ett låneavtal med Formue Nord Markedsneutral på 15 miljoner kronor som ska gå till satsningar på kundlanseringar. Den nya lånefinansiering ska till skillnad mot den andra finansieringsformen inte medföra utspädning för existerande aktieägare.

Lånet löper till och med 28 februari 2020 och har en årlig ränta om 12 procent, det vill säga 9 procent i periodränta då lånet löper 9 månader. För det fall bolaget genomför en emission under lånets löptid ska hela eller delar av lånebeloppet kunna kvittas till samma villkor som för övriga tecknare i sådan emission.

Vidare uppger bolagets styrelse att de kontinuerligt utvärderar lämpliga finansieringsalternativ i syfte att säkerställa bolagets långsiktiga finansiering på ett, för såväl aktieägarna som bolaget, optimalt sätt och samtidigt tillse de kapitalbehov som uppstår för nya satsningar i respons till marknadsefterfrågan.

"Bedömningen är att bolaget kan nå flera värdehöjande framsteg innan nästkommande kapitalbehovsprövning är aktuell. Styrelsen anser finansieringsvillkoren för ändamålet marknadsmässiga."

Anna Sundström
anna.sundstrom@finwire.se, 0733-988 404
Nyhetsbyrån Finwire