2019-05-20

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Deflamo AB: Information om årsstämma i Deflamo samt uppdatering rörande transaktionen med Rock Energy</title><style> </style>
</head>
<body><p><strong>Pressmeddelande Deflamo AB</strong></p> <p><strong>Stockholm den 20 maj 2019</strong></p> <p> </p> <p>Deflamo AB (publ) avser att som planerat hålla årsstämma onsdagen den 19 juni 2019. Kallelse utfärdas separat på föreskrivet sätt.<br /></p> <p>Deflamo pressmeddelade den 1 februari 2019 att bolaget ingått en avsiktsförklaring med norska Rock Energy AS gällande förvärv av samtliga aktier i Rock Energy AS genom en apportemission av aktier i Deflamo. Då transaktionen har tagit mer tid än beräknat kommer det omvända förvärvet inte att behandlas vid årsstämman. Transaktionen förväntas istället behandlas vid en extra bolagsstämma under juli månad.</p> <p>För ytterligare information, vänligen kontakta</p> <p>Jan Blomquist, Ordförande<br /> Tel: +46 (0)70-486 17 71<br /> E-mail: jan@blomquist.be</p> <p>Läs mer om Deflamo AB på www.deflamo.com</p> <p> </p> <p><strong>Om Deflamo</strong></p> <p>Deflamo utvecklar högpresterande miljövänliga flamskyddade material och kommersialiserar flamskyddsprodukter och tillhörande tjänster. Utöver F&amp;U –tjänster som förändrar och utvecklar flamskyddsmarknaden tillverkar vi även flamskyddsmedel och använder varumärket Apyrum för våra egna produkter.</p> <p>Bolaget är listat på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, telefonnummer +46 8 5030 1550, ca@mangold.se, är bolagets Certified Adviser.</p> <p><em>Denna information är sådan information som Deflamo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20:e maj 2019 kl. 20:40 CET.</em></p> <p id="gnw_attachments_section-header">
<strong>Bilaga</strong>
</p>
<ul id="gnw_attachments_section-items">
<li>
<a target="_blank" href="https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/21114021-9bf2-4b44-b91e-3e4a8bc71ed6">Marknadskommunikation Deflamo 20 maj 2019-se</a>
</li>
</ul>
<img class="__GNW8366DE3E__IMG" src="https://www.globenewswire.com/newsroom/ti?nf=MTAwMDE5MzcyNSM0MDAzNDIxODcjMjAxODcwOA==" width="1" height="1"/></body>
</html>