SEB Sverige Småbolag chans/risk steg 8,7 procent i april – köpte Catena, Lifco och Paradox

2019-05-17

SEB Sverige Småbolag chans/risk steg 8,7 procent i april vilket medför att fonden är upp 26,8 procent hittills i år. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat 21 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Förvaltarteamet skriver i en kommentar att Stockholmsbörsen fortsatte utvecklas positivt i april. De svenska småbolagen hade dock en sämre utveckling än börsen som helhet. Fonden slog dock sitt jämförelseindex.

Största positiva bidragsgivare till fondens utveckling var innehaven i Beijer Ref, AddTech och Dometic. Innehav som utvecklades svagt var Sagax, Hemfosa och HiQ.

Största köpen under månaden var Catena, Lifco samt Paradox Interactive. Största försäljningarna gjordes i Bure Equity, Beijer Ref och Hexpol.

"Vi tror att marknaden över tid underskattar bra bolags förmåga att fortsätta växa med god lönsamhet samtidigt som marknaden på kort sikt från tid till annan tenderar att överskatta mindre bra bolags förmåga att börja växa, uppnå lönsamhet och stärka sin marknadsposition. Vi strävar efter att våra innehav ska ha starka marknadspositioner, god lönsamhet samt en bevisad förmåga till lönsam tillväxt eftersom vi tror att kvalitetsbolag kommer ge bättre utveckling över tid", skriver förvaltaren Per Trygg i en kommentar.

De största aktieinnehaven i fonden var per utgången av månaden OMXS30, Sweco och Nibe med portföljvikterna 5,8 respektive 4,6 procent.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.