Penser Access: BTS Group – Caset intakt – ännu ett rekordkvartal

2019-05-17

BTS fortsätter att skämma bort investerarna med sitt elfte rekordkvartal i rad där nettoomsättningen uppgick till 376 (299) mkr, vilket var drygt 3% över vår prognos. Den starka organiska tillväxten från 2018 håller i sig och uppgick till 15% under kvartalet, vilket var i linje med vår förväntan. En fortsatt hög global förändringstakt förklarar den starka utvecklingen, där ledningen inte ser några indikationer om vikande efterfrågan från kund. Utvecklingen var genomgående robust i verksamheten där samtliga tre större enheter (93% av omsättningen) uppvisade en organisk tillväxt över 13%. Mot bakgrund av den starka utvecklingen för dollarn och en imponerande historik väljer vi att justera upp våra försäljnings- och EBIT-estimat med 4-5% för innevarande och kommande år. Vi bibehåller vår positiva syn på bolaget och noterar att BTS värderas i linje med sin värdering för drygt ett halvår sedan.  
Läs den fullständiga analysen: 

https://links.penser.se/f/a/bts_20190517.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se 


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News