Nordax Bank etablerar MTN-program

2019-05-17


Nordax Bank AB (publ) har etablerat ett MTN-program (Medium Term Note) med en låneram om tre miljarder kronor. Programmet ger Nordax möjlighet att emittera både seniora och efterställda obligationer (Tier 2 kapital) på den svenska marknaden och blir ett komplement till bolagets befintliga finansieringsstruktur.

Nordax har upprättat ett grundprospekt vilket idag har godkänts av Finansinspektionen. Grundprospektet finns tillgängligt på Nordax hemsida, www.nordaxgroup.com samt på Finansinspektionens hemsida, www.finansinspektionen.se.

Danske Bank har utsetts till arrangör av programmet och kommer att agera som emissionsinstitut tillsammans med Carnegie och Nordea. Mannheimer Swartling har agerat juridisk rådgivare för bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Frid, Marknads- och Kommunikationschef, tfn: 0705 29 08 00 eller andreas.frid@nordax.se 

Om Nordax

Nordax Bank är en ledande specialistbank i Nordeuropa som ägs av Nordic Capital Fund VIII och Sampo. Vi har idag cirka 185.000 privatkunder i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Vi är en specialistbank som genom ansvarsfull kreditgivning hjälper människor att göra genomtänkta val för ett liv de har råd med. Vi är ett flexibelt komplement till storbankerna. Istället för kvantitet har vi specialiserat oss på ett fåtal produkter som vi kan bäst – privatlån, bolån, hypotekspension och sparkonton. Sedan 2019 är Svensk Hypotekspension, som är specialister på kapitalfrigöringskrediter, ett helägt dotterbolag till Nordax. Nordax har drygt 200 anställda där i stort sett alla medarbetare arbetar från ett centralt kontor i Stockholm. Kreditbedömningsprocessen är en av Nordax spetskompetenser, den är grundlig, sund och datadriven. Nordax kunder är finansiellt stabila kunder. Per 31 mars 2019 uppgick utlåningen till allmänheten till 20,9 miljarder kronor och inlåningen till 15,3 miljarder kronor. Läs mer om Nordax på www.nordaxgroup.com/se.


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News