Lagercrantz dotterbolag Vendig AB förvärvar verksamhet inom bandvågar från OJ:s Vågsystem AB

2019-05-17


Lagercrantz Groups dotterbolag Vendig AB har idag tecknat avtal om att förvärva inkråmet av OJ:s Vågsystem AB.

Verksamheten är ledande i nischen vågar till bandtransportörer. Omsättningen uppgår till cirka 10 MSEK för räkenskapsåret 2017-18.

"Vi är glada över möjligheten att addera ett spännande produktområde till vårt befintliga erbjudande inom transportörkomponenter och samtidigt öka vår digitalisering genom OJ:s mycket omtyckta produktionsstöd, smartTONNES. Vi ser fram emot att få arbeta tillsammans med OJ:s Vågsystems ägare och övrig personal som övergår i roller inom Vendig." kommenterar Sören Bergsten, VD för Vendig AB.

Vendig AB är ledande inom bandavskrapare och transportörkomponenter till den nordiska bulkhanteringsindustrin och ingår i Lagercrantz Group division Niche Products. Förvärvet förväntas endast ge ett marginellt tillskott till koncernens vinst per aktie.

Stockholm den 17 maj 2019

Lagercrantz Group AB (publ) 
För ytterligare information kontakta:
Jörgen Wigh, VD och koncernchef, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700 66 70,
Caroline Reuterskiöld, VP Division Niche Products, Lagercrantz Group, tel +46 708 17 24 28, 
eller hemsidan: http://www.lagercrantz.com
Denna information lämnades för offentliggörande 2019-05-17 kl 13:15.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett 50-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster. Lagercrantz är verksamt i nio länder i Nordeuropa, i Kina, Indien och i USA. Koncernen har omkring 1 500 anställda och omsätter knappt 4 000 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001. www.lagercrantz.com

 (http://www.lagercrantz.com/)


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News